Khung chương trình học MOS ONLINE WORD 2016

𝐌𝐎𝐒 𝟐𝟎𝟏𝟔 là phiên bản MỚI NHẤT và TỐT NHẤT để sử dụng thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng, dựa trên hiệu suất công việc thực tế và yêu cầu của doanh nghiệp” ▶𝐌𝐎𝐒 𝟐𝟎𝟏𝟔 chứng minh... Xem chi tiết

Khung chương trình học MOS ONLINE EXCEL 2016

𝐌𝐎𝐒 𝟐𝟎𝟏𝟔 là phiên bản MỚI NHẤT và TỐT NHẤT để sử dụng thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng, dựa trên hiệu suất công việc thực tế và yêu cầu của doanh nghiệp” ▶𝐌𝐎𝐒 𝟐𝟎𝟏𝟔 chứng minh... Xem chi tiết

OUTLINE HỌC POWERPOINT 2013

Khung bài giảng môn MOS PowerPoint được chia thành 6 Chương, cụ thể từng Chương như sau Chương 1: Nhập môn (2 video giới thiệu phần mềm chi tiết) Làm quen giao diện phần mềm bài thi MOS Giới thiệu... Xem chi tiết

CÁCH THỨC ĐĂNG KÍ MUA MOS ONLINE 2013&2016

    1: Vào trang web Vào trang web học trực tuyến: tinhoccong.online   2: Tiến hành mua khóa học Bước 1: Vào trang web https://tinhoccong.online/ Bước 2: Vào mục “Khóa học nổi bật” Bước 3: Chọn khóa học muốn... Xem chi tiết

CÁCH THỨC MUA BỘ VIDEO MOS ONLINE 2010

Tạo điều kiện cho tất cả các bạn có thể hoàn toàn học MOS tại nhà, học và thực hành bất kỳ lúc nào, tiếp cận với đề thi MOS sát 100% để thi chuẩn tại IIG, trực tiếp hỗ... Xem chi tiết