LỊCH HỌC IC3 THÁNG 9 – HỌC PHÍ CHỈ TỪ 800K

Kể từ ngày 10/8/2016, theo Thông tư 03 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chứng chỉ IC3 là chứng chỉ áp chuẩn thi công chức. Nội dung bài thi IC3: Part 1: http://tinhoccong.com/noi-dung-bai-thi-ic3-gs4/ Part 2: http://tinhoccong.com/noi-dung-bai-thi-ic3-gs4/    2. Bài thi IC3 gồm... Xem chi tiết

LỊCH HỌC IC3 THÁNG 4 – HỌC PHÍ CHỈ TỪ 900K

Kể từ ngày 10/8/2016, theo Thông tư 03 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chứng chỉ IC3 là chứng chỉ áp chuẩn thi công chức. Nội dung bài thi IC3: Part 1: http://tinhoccong.com/noi-dung-bai-thi-ic3-gs4/ Part 2: http://tinhoccong.com/noi-dung-bai-thi-ic3-gs4/    2. Bài thi IC3 gồm... Xem chi tiết

CẤP TỐC IC3 – GIẢM TRỰC TIẾP 200K

Kể từ ngày 10/8/2016, theo Thông tư 03 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chứng chỉ IC3 là chứng chỉ áp chuẩn thi công chức. Nội dung bài thi IC3: Part 1: http://tinhoccong.com/noi-dung-bai-thi-ic3-gs4/ Part 2: http://tinhoccong.com/noi-dung-bai-thi-ic3-gs4/    2. Bài thi IC3 gồm... Xem chi tiết

Chứng chỉ bản mềm ic3 gs4

CÁCH LẤY CHỨNG CHỈ ONLINE IC3 GS4

HƯỚNG DẪN LẤY CHỨNG CHỈ ONLINE IC3 GS4 Chi tiết các bước để tải được chứng chỉ, chứng nhận thành tích cũng như là bảng điểm chi tiết từng module trong bài thi IC3 GS4 sau khi thi xong cho... Xem chi tiết