Giao diện phần mềm thi MOS 2016

MOS (Microsoft Office Specialist): Là bài thi được sáng tạo bởi Microsoft và triển khai bởi Certiport (Hoa Kỳ). Bài thi được thực hiện hiện trực tuyến trên 25 ngôn ngữ và đã được Việt hóa. Chứng chỉ MOS có giá trị vô thời hạn. Tại Việt Nam, Chứng chỉ MOS đã được Bộ Thông tin và Truyền thông công nhận tương đương chuẩn kỹ năng CNTT nâng cao quy định trong thông tư 03/BTTTT-CNTT (Công văn 2819Thông tư 03).

MOS 2016 hiện đang là phiên bản thi mới nhất và tốt nhất hiện tại, được sử dụng để cập nhật tính ứng dụng với hiệu suất làm việc thực tế của các công ty.

Navigation

Image showing navigation controls. Items one through three.

1. Overview: This gives background information about the project.

2. Submit Project: Once all tasks in a project are complete, select Submit Project to move to the next project. When all projects have been submitted you will be taken to the Exam Summary Page where you can review and revise completed projects.

3. Navigation: Use the Task buttons at the top, or the Previous Task or Next Task buttons to move between tasks.

Other Item

Image showing other item controls. Items four through thirteen.

4. Project Number and Name: The exam is divided into projects. This tells you which project you are on.

5. Countdown Timer: This displays the time remaining in the exam. This exam’s time limit is 50 minutes.

6. Exam Summary: This button appears once all projects are submitted.

7. Restart Project: Select Restart Project to remove all your changes in the project file. This will NOT reset your exam time, so use with caution.

8. Reset Window Size: This resets the Application window and the Exam window to their original sizes and positions.

9. Help: This button will display the information in this tutorial.

10. Leave feedback after exam: Use this button to remind yourself to leave feedback about a task after the exam is finished.

11. Mark for review: Select Mark for review to remind yourself to revisit a task before finishing the exam.

12. Mark as complete: Select Mark as complete for each task as you complete it to track your progress on a project. (This does not affect your score.)

MÔ TẢ GIAO DIỆN THI MOS 2016

1 bài thi sẽ bao gồm 7 Project (mỗi Project sẽ tương ứng là 1 file Word, Excel.. và 5-7 yêu cầu Task ở phía dưới)

Ở mỗi project thì nội dung câu hỏi sẽ là các Task. Có thể di chuyển đến bằng ấn vào nút Task 1, Task 2 hoặc bằng phím Previous Task, Next Task. Quá trình làm bài người dùng có thể sử dụng 2 nút Mark for review, Mark completed để đánh dấu là cần xem lại hoặc đã hoàn thành. Tương ứng khi ấn thì nút Task tương ứng đó sẽ có biểu tượng dấu chấm than, dấu tích xanh

Khi làm sai quá nhiều muốn làm lại cái project đó thì ấn vào Restart project >> file Word Excel sẽ tắt đi mở lại file gốc, đồng thời toàn bộ biểu tượng chấm than, dấu tích xanh cũng sẽ biến mất. Còn thời gian sẽ không ảnh hưởng bởi phím Restart này.

Khi làm xong project, để chuyển sang project tiếp thì ấn phím Grade project. Khi đó file word, excel của project cũ sẽ được lưu và đóng lại, đồng thời mở file Word excel của project tiếp, bộ câu hỏi thay đổi tương ứng.

Nút Exam summary sẽ cho người dùng thấy màn hình tổng quan tất cả các câu hỏi. Đến menu đó thì người dùng có thể quay lại bất kỳ câu hỏi nào (câu nào có biểu tượng tick hoặc chấm than cũng xuất hiện ở đó) (như hình sau)

Project 1 Task 1  R Task 2 R Task 3 Task 4
Project 2 Task 1 Task 2 Task 3 Task 4
……. Task 1 Task 2 Task 3 Task 4

Clip mô phỏng phần mềm thi MOS 2016: https://youtu.be/mKQlxkT9IZU

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.