KHUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC MOS ONLINE WORD 2013

Khung bài giảng môn MOS Word được chia thành 6 Chương, cụ thể từng Chương như sau

 1. Chương 1: Nhập môn

(2 video giới thiệu phần mềm chi tiết)

 • Làm quen giao diện phần mềm bài thi MOS
 • Giới thiệu khung chương trình học chi tiết
 1. Chương 2: Lý thuyết thẻ Home và Page layout

(12 video bao gồm 10 video lý thuyết và 2 video chữa bài ôn tập chương)

 • Video 1: Khởi động phần mềm, giới thiệu giao diện Word 2013
 • Video 2: Các thao tác cơ bản trong Word (chọn đối tượng)
 • Video 3: Thiết lập định dạng cho văn bản
 • Video 4: Tùy chỉnh các cài đặt liên quan đến đoạn văn
 • Video 5: Sử dụng công cụ sao chép, di chuyển hiệu quả
 • Video 6: Áp dụng, tinh chỉnh định dạng mẫu trong Word
 • Video 7: Tìm kiếm thay thế dữ liệu trong Word
 • Video 8: Thiết lập bố cục cho trang giấy
 • Video 9: Tính năng chia cột văn bản
 • Video 10: Ngắt nhóm, ngắt trang hiệu quả trong Word
 • Video 11: Chữa đề ôn tập chương (Phần 1)
 • Video 12: Chữa đề ôn tập chương (Phần 2)
 1. Chương 3: Lý thuyết thẻ File và Insert

(12 video bao gồm 10 video lý thuyết và 2 video chữa bài ôn tập chương)

 • Video 1: Thiết lập thuộc tính cho file
 • Video 2: Tùy biến các lựa chọn cài đặt cho Word
 • Video 3: Thao tác với đối tượng hình ảnh, hình vẽ
 • Video 4: Đối tượng bảng biểu
 • Video 5: Sử dụng hình khối thông minh SmartArt
 • Video 6: Thao tác với Text box
 • Video 7: Sử dụng siêu liên kết Hyperlink và Bookmark
 • Video 8: Chèn tiêu đề đầu cuối, đánh số trang cho văn bản
 • Video 9: Tạo chữ cái nhấn mạnh cho đoạn văn Drop Cap
 • Video 10: Chèn văn bản khác vào trong văn bản hiện tại
 • Video 11: Chữa đề ôn tập chương (Phần 1)
 • Video 12: Chữa đề ôn tập chương (Phần 2)
 1. Chương 4: Lý thuyết thẻ Design, References và View

(10 video bao gồm 8 video lý thuyết và 2 video chữa bài ôn tập chương)

 • Video 1: Tạo chữ mờ cho văn bản, đánh dấu bản quyền
 • Video 2: Thay đổi màu sắc, hiệu ứng cho trang giấy
 • Video 3: Sử dụng đường viền tạo bìa cho trang giấy
 • Video 4: Tìm hiểu về chủ đề, giao diện cho văn bản
 • Video 5: Tạo chú thích cho đối tượng hình vẽ, sơ đồ
 • Video 6: Tạo chú giải cho văn bản Footnote, Endnote
 • Video 7: Thiết lập các chế độ hiển thị cho Word
 • Video 8: Tìm hiểu việc khởi tạo và sử dụng Macro
 • Video 9: Chữa đề ôn tập chương (Phần 1)
 • Video 10: Chữa đề ôn tập chương (Phần 2)
 1. Chương 5: Tổng kết lý thuyết và Ôn tập số 1

(3 video chữa bài ôn tập)

 • Video 1: Chữa đề ôn tập tổng hợp số 1 từ câu 1 đến câu 10
 • Video 2: Chữa đề ôn tập tổng hợp số 1 từ câu 11 đến câu 18
 • Video 3: Chữa đề ôn tập tổng hợp số 1 từ câu 19 đến câu 25
 1. Chương 6: Ôn tập số 2 và kết thúc khóa học

(3 video chữa bài ôn tập)

 • Video 1: Chữa đề ôn tập tổng hợp số 1 từ câu 1 đến câu 9
 • Video 2: Chữa đề ôn tập tổng hợp số 2 từ câu 10 đến câu 14
 • Video 3: Chữa đề ôn tập tổng hợp số 2 từ câu 15 đến câu 24
 • Tổng hợp toàn bộ những lưu ý quan trọng trong bài thi Word 2013

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.