Thứ Bảy, Tháng Ba 25, 2023

Chứng chỉ MOS

MOS: Microsoft Office Specialist là bài thi đánh giá kỹ năng tin học văn phòng được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới và là chứng chỉ duy nhất xác nhận kỹ năng sử dụng tin học văn phòng, do Microsoft trực tiếp cấp

Recommended.

Trending.