TUYỂN SINH KHÓA TIN HỌC THÁNG 3

0
170

?. ??̣?? ??̣?
******1. Lịch học khóa MOS 2013
CS1: Tầng 4, số 1 ngõ 329 đường Cầu Giấy
✅ EXCEL 1.1 (T3,T5,18h30-21h00), KG: 21/3
✅ WORD 1.1 (T6, CN,18h30-21h00), KG: 22/3
✅ EXCEL 1.2 (T2,T4,14h30-17h00), KG: 20/3
✅ WORD 1.2 (T3,T5,14h30-17h00), KG: 21/3

CS2: 43A ngõ 10 Tôn Thất Tùng, thông ngõ 95 chùa Bộc
✅ WORD 2.1 (T2, T4, 18h30-21h00), KG: 13/3
✅ EXCEL 2.1 (T3, T5, 18h30-21h00), KG: 14/3
✅ WORD 2.2 (T7, CN, 9h00-11h30), KG: 16/3
✅ EXCEL 2.2 (T7, CN, 14h30-17h00), KG: 16/3
✅ EXCEL 2.3 (T2, T4, 14h30-17h00), KG: 20/3
✅ WORD 2.3 (T3, T5, 14h30-17h00), KG: 21/3
✅ WORD 2.4 (T5, T7, 18h30-21h00), KG: 21/3
✅ EXCEL 2.4 (T6, CN, 18h30-21h00), KG: 22/3

*******2. Lịch học khóa IC3 – áp chuẩn thi công chức
CS1: Tầng 4, số 1 ngõ 329 đường Cầu Giấy
✅ IC3 1.1 (T2, T4, 18h30-21h00), KG: 25/3

CS2: 43A ngõ 10 Tôn Thất Tùng, thông ngõ 95 chùa Bộc 
✅ IC3 2.1 (T4, CN, 18h30-21h00), KG: 20/3
✅ IC3 2.2 (T7, CN, 14h30-17h00), KG: 23/3
✅ IC3 2.3 (T3, T5, 18h30-21h00), KG: 26/3

*******3. Lịch học khóa MOE – Excel Expert và Ứng dụng (Hỗ trợ thi chứng chỉ MOS EXPERT/MASTER)
CS2: 43A ngõ 10 Tôn Thất Tùng, thông ngõ 95 chùa Bộc 
✅ MOE 2.1 (T2, T6, 18h30-21h00), KG: 25/3

*******4. Lịch học khóa OUT – Trải nghiệm Outlook Mail (Hỗ trợ thi chứng chỉ MOS OUTLOOK)
CS2: 43A ngõ 10 Tôn Thất Tùng, thông ngõ 95 chùa Bộc 
✅ OUT 2.1 (T3, T5, 18h30-21h00), KG: 19/3

*******5. Lịch học khóa PPT chuyên sâu (Update)

??. ??̣? ???́

1. Khóa học MOS: Học phí gốc 600K/môn/5 buổi (12.5h)
?450K/môn khi đăng kí cá nhân 
?400K/môn khi đăng kí từ top 3 trở lên hoặc học viên cũ
?Đặc biệt, Giảm 500K còn 700K/2 môn khi đăng kí đồng thời 2 môn
?Tặng 1 khóa FREE PowerPoint 2013 -3 buổi trong tháng 3 khi đăng kí đồng thời 2 môn hoặc học viên cũ (Phụ phí: 50K)

2. Khóa học IC3: Học phí gốc 1.200K/8 buổi (20h)
?900K khi đăng kí cá nhân 
?800K khi đăng kí từ top 3 trở lên hoặc học viên cũ
?Tặng 1 khóa FREE PowerPoint 2013 -3 buổi trong tháng 3 (Phụ phí: 50K)

3. Khóa học MOE: Học phí gốc 2.000K/8 buổi (20h)
?1.900K khi đăng kí combo 13 buổi (5b MOS cơ bản + 8b MOE nâng cao)
?1.700K khi đăng kí khóa nâng cao (8b MOE)
?Tặng 1 khóa FREE PowerPoint 2013 -3 buổi trong tháng 3 (Phụ phí: 50K)
(HP ưu đãi khi hoàn thiện trước ngày 20/3)

4. Khóa học OUT: Học phí gốc 1.200K/8 buổi (16h)
?1.200K khi đăng kí cá nhân
?1.000K khi đăng kí từ top 3 hoặc học viên cũ
?Tặng 1 khóa FREE PowerPoint 2013 -3 buổi trong tháng 3 (Phụ phí: 50K)
(HP ưu đãi khi hoàn thiện trước ngày 15/3)

???. ??̛? ?́
– Các ưu đãi (theo nhóm, học viên cũ và 2 môn) không cộng gộp; Học phí MOS&IC3 đóng vào buổi học đầu tiên
– Ưu đãi theo top chỉ áp dụng khi đăng kí cùng lớp
– Lịch học PPT sẽ update sau

??. ??́?? ???̛́? Đ?̆?? ??́ & ?̛? Đ?̃?

Xem chi tiết cách thức đăng kí khóa học tại:
https://bit.ly/2tMZRp9

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.